Đô thị tình duyên

Đô thị tình duyên: là những truyện có chi tiết sinh hoạt bình dị, không có quá nhiều biến cố, mà chỉ đơn giản là thuận lại một đoạn nhân duyên giữa chốn thành thị

TÁC GIẢ TIÊU BIỂU

Ân Tầm

13 tác phẩm

Phi Yến

10 tác phẩm

Cửu Nguyệt Hi

8 tác phẩm